ข่าวสาร

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 และการปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน

จะสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556

และจะปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556